ارتباط با هیأت فوتبال استان یزد
آدرس: یزد، میدان امام علی(ع)، ورزشگاه شهید نصیری
تلفن: ۰۳۵۳۷۲۲۷۰۰۰ و ۲_۰۳۵۳۷۲۲۷۰۷۱
فکس: ۷۰۷۰ ۳۷۲۲
ورزشگاه بر روی نقشه